Pleegzorg onderzoek

BACK TO ALL WORK

Pleegzorg onderzoek

Methodisch matchen 

Sinds vorige week is het zover: het handboek ‘Methodisch Matchen’ is vrij beschikbaar! 
Matchers en hun organisaties krijgen hiermee een hulpmiddel in handen voor het complexe matchingsproces, dat jeugdigen naar een bij hen passend pleeggezin of gezinshuis moet leiden. Niet eerder is in Nederland een algemeen, op wetenschap en praktijk gefundeerd handboek verschenen. Het biedt professionals een kader bij het maken van afwegingen voor een goede plaatsing van het kind. 
Methodisch matchen is een project waarin het Gezinspiratieplein, het Nederlands JeugdInstituut en ADOC samen met vijf aanbieders van pleegzorg en gezinshuiszorg een theoretisch en praktisch onderbouwde matchingsmethodiek hebben ontwikkeld. De methodiek is geïmplementeerd bij Ambiq, Intermezzo, Spirit, Kenter/OCK en Jarabee. Bij de implementatie heeft het ADOC onderzocht hoe de werkbaar de methodiek was en hoe tevreden matchers en pleeg- en gezinshuisouders ermee waren. Kennisbureau ter Meulen maakte het implementatie-onderzoek af.
Maart 2017 zijn de methodiek en het onderzoeksrapport gepresenteerd.


Share by: