'Knowledge as service'  

Fundament onder pleegzorg en adoptie

Pleegzorg en adoptie roepen veel emoties op. 
Juist daarom is het belangrijk om onderbouwde informatie te krijgen en houdt het Kennisbureau ter Meulen wetenschappelijke literatuur bij. Zo kan wetenschappelijk verantwoorde informatie gebruikt worden bij vragen vanuit de praktijk.

Pleegzorg en adoptie zijn vormen van bijzonder ouderschap. 
Zowel bij pleegzorg als adoptie kon het oorspronkelijke gezin niet garanderen dat het kind kon opgroeien in een sfeer van veiligheid, liefde en begrip, met levensomstandigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind. 
Veel thema's komen zowel bij pleegzorg als adoptie voor, zodat beide velden van elkaar kunnen leren. Kijk maar.

Op deze website vind u allerlei informatie die relevant is voor pleegzorg, adoptie en ander ouderschap:
Kennisflitsen
2017:6 Gezinszorg, geen tehuis!

2017:5 Medicatie bij geadopteerde kinderen en pleegkinderen

2017:4 Tienerpleegzorg

2017:3 Zich thuis voelen in twee culturen
 
2017:2 'Methodisch Matchen' vrij beschikbaar!
 
2017:1 Ouderschap in de 21ste eeuw - het rapport van Commissie Herijking Ouderschap
Recente artikelen
  • Internet en de oorspronkelijke familie
  • Is kinderhandel kinderhandel bij adoptie?
  • Andere hulp voor pleegvader en pleegmoeder


Beleidsstandpunten
  • Wetenschappelijke onderbouwing bij beleidsvorming 
  • Meer stabiliteit bij pleegzorg kan!
  • Reactie op RSJ: liever goed reguleren bij interlandelijke adoptie dan stoppen
Onderzoek
  • Een nieuwe matchings- methodiek voor pleeg- en gezinshuiskinderen,
  • Special needs bij adoptie
  • Tevredenheid van volwassen geadopteerden

Meer diensten

Literatuur nazoeken
Vanuit de peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften worden de artikelen geselecteerd die voor de praktijk het meest relevant zijn. De belangrijkste worden uitgelicht in de Kennisflitsen
Presentaties
Een onderwerp toegelicht krijgen? De informatie vanuit de wetenschappelijke literatuur kan toegelicht worden in een toegankelijk verhaal. Voorbeelden? Kijk hier... 
En nog veel meer
Een studiedag, workshop, conferentie? Dat kunnen we zowel inhoudelijk als praktisch organiseren.
Ook is het mogelijk om mee te denken bij het initiëren van onderzoek
Wanneer het gaat om zulke belangrijke beslissingen als de levenslange ontwikkeling van kinderen, dan is goed geïnformeerd zijn een voorwaarde. Beslissingen moeten worden gedragen door goed onderbouwde kennis. Het verzamelen van kennis en de kennis vertalen naar de praktijk kost geld. 
U kunt meehelpen dit te bekostigen!

'Opinies zijn gratis, Kennis kost geld' 

Donaties en crowdfunding

Knowledge as service
Share by: