Over

Over het kennisbureau

Kennisbureau ter Meulen is voortgekomen uit Stichting ADOC - Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg (www.adoptionresearch.nl), dat per januari 2017 de werkzaamheden heeft gestopt.
Gera ter Meulen was sinds 2008 de coördinator van het ADOC.

De voornaamste doelstelling van het Kennisbureau is wetenschappelijke kennis over pleegzorg, adoptie en ander bijzonder ouderschap toegankelijk maken voor het veld. Vragen vanuit het veld kunnen beantwoord worden vanuit wetenschappelijke kennis.
Gera ter Meulen is momenteel gastmedewerker bij Algemene en Gezinspedagogiek, Universiteit Leiden
Werkzaamheden binnen het kennisbureau:
Toegankelijk maken van wetenschappelijke literatuur rond pleegzorg en adoptie
Publicaties via website, Kennisflits en social media
Wetenschappelijk publiceren vanuit ADOC onderzoek
Kennis aandragen ter verbetering van stabiliteit van pleegzorgplaatsingen 

Over Gera ter Meulen

Achtergrond

Ik ben in 1988 afgestudeerd in 'Biologie en Beleid' aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar was daar al bezig met met het gebruiken van wetenschap in de praktijk (valorisatie). Dit zette door in een bewustwordingsproject over uitgestelde effecten van bodemvervuiling', waarvoor ik 3 jaar bij het Ministerie voor Milieubeheer 14 workshops en 3 conferenties door heel Europa organiseerde, om de problematiek op de Europese agenda te krijgen. Dat lukte en binnen dit thema heb ik toen 3 jaar onderzoek gedaan op het RIVM. Tegenwoordig is het rekening houden met uitgestelde effecten van bodemvervuiling niet ongewoon meer.

Na de adoptie van onze dochter werd ik in 1996 medewerker binnen de adoptieorganisatie Stichting Meiling. Vanaf 2000 had ik als bestuurslid o.a. verantwoordelijkheid voor de intake en contacten met ketenpartners. Vanuit deze ervaringen kreeg ik praktijkkennis van adoptie. Voor wetenschappelijke achtergrondkennis heb ik mij verder geschoold rond adoptie en pleegzorg.  In 2008 werd ik gevraagd om ADOC coördinator te worden, waarbij de verbinding tussen wetenschap en praktijk rond adoptie en pleegzorg, en de vertaling van wetenschappelijke kennis naar de praktijk de kernwaarden vormden.
Binnen het ADOC heb ik veel kennis en vaardigheden ontwikkeld, die nu in het KennisBureau goed bruikbaar zijn:
  • Vanaf 2008 houd ik de literatuur bij rond adoptie en pleegzorg;
  • Ik vertaal de voor het veld belangrijkste artikelen in toegankelijke informatie; 
  • Ik doe literatuuronderzoek op basis van vragen uit de praktijk;
  • Zo mogelijk initieer en werk ik mee aan empirisch onderzoek op basis van vragen uit de praktijk;
  • Ik vind het heel leuk om presentaties te geven;
  • Ik publiceer over literatuur en over mijn onderzoek, zowel op wetenschappelijk als algemeen niveau
pleegmoeder en pleegkind
Passie en visie

De kennis die ik bij het ADOC opdeed, bevestigde mijn overtuiging dat wetenschappelijke fundering van beleid en zorg bij pleegzorg en adoptie hard nodig is. Daarom besloot ik, toen het bestuur het ADOC beëindigde, als zelfstandig kennisbureau door te gaan. Zeker in deze tijd met zoveel opinies, 'alternative facts' en de emotionele lading bij adoptie en pleegzorg, vind ik goede onderbouwing een voorwaarde voor goed beleid en zorg.

Het boekje 'De profeet' van Kahlil Gibran tekent ouderschap zoals ik dat zie. 

Hij zegt: 
'Je kinderen zijn je kinderen niet. Hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
Jij bent de boog waarmee je kinderen als levende pijlen worden afgeschoten.'

Share by: