Diensten

Diensten

Deze website levert voor iedereen toegankelijke informatie. U vindt een inkijkje in voor het veld interessante wetenschappelijke peer-reviewed artikelen.
Via de Kennisflits zullen artikelen of onderwerpen verder worden uitgelicht.
Ik kan een literatuur onderzoek doen naar onderwerpen die voor het veld van belang zijn dit presenteren zoals voor u handig is.
Dat kan als opdracht, maar het kan ook gezamenlijk bekostigd worden:

Donaties en crowdfunding

Donaties

Wanneer u het belangrijk vindt dat wetenschappelijke kennis toegankelijk wordt gemaakt voor de praktijk, dan kunt u hieraan bijdragen. Want:

Opinies zijn gratis, kennis kost geld.

Om wekelijks de literatuur bij te houden, regelmatig een kennisflits te publiceren en korte vragen te beantwoorden is jaarlijks ca €10.000,- nodig.

Draagt u hieraan bij? Dat kan via het Triodosbank rekeningnummer:
NL44 TRIO 00338512756; 
t.n.v. Kennisbureau ter Meulen
Crowd funding

Via gezamelijke financiering kunnen specifieke onderwerpen uitgezocht worden.

Wanneer u een onderwerp belangrijk vindt, stuurt u mij een mail. Ik zoek uit hoeveel het gaat kosten om het uit te zoeken en plaats dat hier op de website. Belangstellenden kunnen financieel aan bijdragen.

Huidige onderwerpen:

Rootsreizen voor jonge kinderen. 

Crowdfunding onderwerp
Voor overige verzoeken of opdrachten kunt u contact opnemen via de email.
U kunt hierbij denken aan een presentatie, workshop, scholing, literatuur onderzoek, of publicatie.
Share by: