Adoptie onderzoek

Adoptie onderzoek

Onderzoek naar tevredenheid van volwassen geadopteerden

De eerste uitkomsten van een vragenlijst onderzoek onder 1200 volwassen geadopteerden wijzen uit dat de volwassen geadopteerden over het geheel genomen niet ontevredener zijn met hun leven dan de gemiddelde Nederlandse bevolking.

In 2017 wordt gewerkt aan een wetenschappelijke publicatie over dit onderzoek.
De geadopteerden werden benaderd via links in brieven die adoptieorganisaties aan al hun adoptieouders met kinderen boven de 18 hadden gestuurd, en via geadopteerden-organisaties en social media. Met deze gevarieerde groep verwachten we een relatief goed beeld te krijgen van hoe de geadopteerden in Nederland kijken naar hun leven en hun adoptie. De resultaten van het onderzoek lieten zien dat de grote meerderheid van de geadopteerden tevreden is met hun leven en met hun adoptie. 
Door alle vragen heen blijkt rond de 10 procent niet gelukkig te zijn - met afstand, adoptiefamilie, verplaatst te zijn naar een ander land. Sommigen lijden continu onder hun afstand en adoptie, maar anderen zien adoptie als een gegeven, waarbij je zelf iets van je leven moet maken. Een groot deel van de geadopteerden is erg gelukkig met adoptie, sommigen hebben ook zelf geadopteerd. De meesten konden ook hun afgestaan zijn accepteren. 
Meer lezen?

Geadopteerde:

"Adoptie is het ergste en het beste dat mij als mens is overkomen". 


Onderzoek naar Special Needs Adopties

Share by: